Oznámenie – zatiaľ nie je možné zvolať VZ

Z dôvodu pandemických opatrení nie je zatiaľ možné zvolať valné zhromaždenie Urbáru, pozemkového spoločenstva Zázrivá. Akonáhle sa situácia zlepší bude určený termín valného zhromaždenia.
Na otázky podielnikov o hospodárení Urbáru, p. s. Zázrivá odpovieme emailom, telefonicky resp. na vopred dohodnutom osobnom stretnutí.