Kontakty

Miroslav Chudaš – predseda spoločenstva 0915 896 972, 043/5896229
Ing. Štefan Karcol – odborný lesný hospodár 0905 436 938, 043/5896229
Tomáš Plančo – lesník 0917 825 534
Margita Skubeňová – účtovníčka 043/5896229, 0917 853 248
e-mail: urbarzazriva@gmail.com