Ceny prenájmu urbárskych pozemkov

schválené výborom Urbáru, pozem. spol. Zázrivá dňa 28.1.2022

  • podielnik: – 0,10 €
  • nepodielnik – trvalý pobyt v Zázrivej – 0,25 €
  • nepodielnik – chalupár – prechod. pobyt – 0,50 €
  • pozemok na podnikanie – zastavaná plocha – 1,50 €
  • pozemok na podnikanie – ostatné plochy – 0,60 €