Orgány spoločenstva

Členovia výboru:

 1. Miroslav Chudaš – predseda spoločenstva
 2. Ing.Štefan Karcol – člen výboru – konateľ
 3. Anton Drengubiak – člen výboru – konateľ
 4. Jozef Červeň – člen výboru
 5. Ján Fedor – člen výboru
 6. Ján Štyrák – člen výboru
 7. Anton Zubaj – člen výboru
 8. Ján Majdiš – člen výboru
 9. Tibor Bílek – člen výboru

Dozorná rada:

 1. Ondrej Borončo – predseda dozornej rady
 2. Jaroslav Mäsiar  – člen dozornej rady
 3. Blažej Trnovec – člen dozonej rady

OLH a lesníci:

 1. Ing.Štefan Karcol – odborný lesný hospodár
 2. Tomáš Plančo – lesník

Margita Skubeňová – účtovníčka