Orgány spoločenstva

Orgány spoločenstva

Členovia výboru:
1.) Anton Drengubiak – predseda spoločenstva
2.) Ján Fedor – člen výboru – konateľ
3.) Ing.Štefan Karcol – člen výboru – konateľ
4.) Jozef Červeň – člen výboru
5.) Miroslav Chudaš – člen výboru
6.) Ján Štyrák – člen výboru
7.) Anton Zubaj – člen výboru
8.) Tibor Bílek – člen výboru
9.) Vladimír Matúš – člen výboru

Dozorná rada:
1.) Ondrej Borončo – predseda dozornej rady
2.) PaeDr. Monika Červeňová – člen dozornej rady
3.) Blažej Trnovec – členka dozonej rady

OLH a lesníci:
1.) Ing. Rudolf Mališ – odborný lesný hospodár
2.) Ing.Štefan Karcol – lesník
3.) Miroslav Chudaš – lesník

Margita Skubeňová – účtovníčka