Cenník predaja dreva – guľatiny

Urbáru, pozem. spol. Zázrivá na rok 2021

1.) Ceny palivového dreva pre podielnikov

cena/prm – € cena s DPH – €

 • 3,00 € /prm – 3,60 €/prm – ihličnaté palivo vyrobené v samovýrobe
 • 5,00 € /prm – 6,00 €/prm – listnaté palivo vyrobené v samovýrobe
 • 6,00 €/prm – 7,20 €/prm – ihličnaté palivo v samovýrobe mimo podielov do 10 prm
 • 6,00 € /prm – 7,20 €/prm – ihličnaté palivo na sklade, neštiep.(hrubé)
 • 8,50 € /prm – 10,20 €/prm – ihličnaté palivo na sklade, štiepané
 • 12,50 € /prm – 15,00 €/prm – listnaté palivo na sklade, štiepané
 • 10,50 € /prm – 12,60 €/prm – listnaté palivo na sklade, neštiepané
 • 8,00 € /prm – 9,60 €/prm – palivové odrezky na píle
 • 5,50 €/prm – 6,60 €/prm – palivový výmet zo skladu podielnik

na podiely bude na každý jeden aj začatý turák vydané 0,5 prm palivového dreva

 

2.) Ceny palivového dreva pre nepodielnikov

cena/prm – € cena s DPH – €

 • 8,50 € /prm – 10,20 € /prm – ihličnaté palivo v samovýrobe
 • 14,00 € /prm – 16,80 € /prm – listnaté palivo v samovýrobe
 • 14,00 € /prm – 16,80 € /prm – ihličnaté palivo na sklade, neštiepané ( hrubé )
 • 20,00 € /prm – 24,00 € /prm – ihličnaté palivo na sklade, štiepané
 • 30,00 € /prm – 36,00 € /prm – listnaté palivo na sklade, štiepané
 • 10,00 €/prm – 12,00 €/prm – palivový výmet zo skladu

 

3.) Ceny úžitkového dreva pre podielnikov na podiely v množstve 0,3 m3 /1 turák

cena/prm – € cena s DPH – €

 • 33,00 €/m3 – 39,27 €/m3 – v samovýrobe na pni z kalamity
 • 15,00 €/m3 – 18,00 €/m3 – v samovýrobe na pni z kalamity sucháre
 • 55,00 €/m3 – 66,00 €/m3 – na sklade z rubnej ťažby
 • 40,00 €/m3 – 48,00 €/m3 – na sklade z prebierky do hr.24 cm
 • 25,00 €/m3 – 30,00 €/m3 – na sklade z prebierky do hr.15 cm
 • 40,00 €/m3 – 48,00 €/m3 – na sklade – sucháre

Pri odbere úžitkového dreva nad podiely platia ceny ako pre nepodielnikov

 

4.) Ceny úžitkového dreva pre nepodielnikov (minimálne ceny)

cena/prm – € cena s DPH – €

 • 100,00 € /m3 – 120,00 € /m3 – sm výrezy z rub. ťažby nad 19 cm hr.na ten. konci na sklade
 • 90,00 € /m3 – 108,00 € /m3 – jd výrezy z rub. ťažby nad 19 cm hr. na ten. konci na sklade
 • 72,00 € /m3 – 86,40 €/ m3 – sm v dĺžkach od 15 cm hr. na tenšom konci na sklade
 • 62,00 € /m3 – 74,40 € /m3 – jd v dĺžkach od 15 cm hr. na tenšom konci na sklade
 • 48,00 € /m3 – 43,44 € /m3 – sm výrezy z rubnej ťažby do 19 cm hrúbky na sklade
 • 35,00 € /m3 – 42,00 € /m3 – trieda C ( KPZ )
 • 33,00 € /m3 – 39,60 € /m3 – žrďovina
 • 55,00 € /m3 – 66,00 € /m3 – sm výrezy z rub. ťažby nad 19 cm hr. na ten. konci – samovýroba
 • 25,00 € /m3 – 30,00 € /m3 – sucháre – samovýroba

Ceny úžitkového dreva pre podielnikov a nepodielnikov sú orientačné, vedenie urbáru môže tieto ceny v priebehu roka upraviť podľa aktuálnych trhových cien.